Toyota RAV4 2.0.

Toyota RAV4 2.0. Instalacja BRC Sequent 32 Zbiornik toroidalny GZWM 48l
👉AmArGaz👈 poleca sie na montaż 😎